SchoolboekenThuis.nl

Op SchoolboekenThuis.nl vind je de meest actuele lesmethoden en een uitgebreid assortiment oefenmateriaal en zelfstandig werkboekjes voor het basisonderwijs. Daarnaast hebben we een zeer ruim assortiment AVI-leesboekjes en informatieve kinderboeken.

Waar je kind op de basisschool mee werkt, is bij ons verkrijgbaar. Uniek aan onze service is dat we alles PER STUK kunnen leveren.

Doelgroep

ouders/verzorgers, rt’ers, scholen, huiswerkbegeleiders…

Bezoek SchoolboekenThuis